2% z dane

Tenis.sk je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% z dane.
Poukázaním 2% z Vašich daní podporíte internetový tenisový portál Tenis.sk a tréningový proces mladých tenistov v Martinskej tenisovej akadémii. Pre viac informácií kontaktujte šéfredaktora na adrese redakcia@tenis.sk. Za podporu vopred ďakujeme.

Potrebné údaje nájdete na www.notar.sk